Advokat Cristiano Rossi

Møderet for Højesteret

Advokat Cristiano Rossi

Advokat Cristiano Rossi er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Beskikkelsen omfatter møderet alle domstole i Danmark, herunder møderet for Højesteret .

Advokat Cristiano Rossi er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Københavns Advokatforening.

Sprog: Dansk/Skandinavisk, Italiensk og Engelsk.

Advokat Cristiano Rossi er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Københavns Advokatforening.

Cristiano Rossi beskæftiger sig hovedsageligt med:

Din tryghed

Advokat Cristiano Rossi har tegnet ansvarsforsikring og advokatgaranti i HDI-Gering Forsikring i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken forsikring dækker al advokatvirksomhed, der udøves af advokat Cristiano Rossi.

Klientbankkonti, der er underlagt de særlige regler for advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, er oprettet hos AL-Bank.

 Indbetalte beløb er omfattet af Lov om indskyder- og investorgarantiordning, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte klient er omfattet af en dækning på maksimum 100.000 Euro inkl. de midler, som klienten måtte have indestående i det samme pengeinstitut ud over indeståendet på klientkontoen. Der henvises endvidere til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, som også indeholder oplysninger om klageadgang og de særlige regler, der gælder for advokaters virke.

Udmærkelser

Tildelt ordensdekoration af den italienske stat som Cavaliere i 2005 for sit arbejde for italienske klienter.