Advokat Cristiano Rossi

Møderet for Højesteret

Advokat Cristiano Rossi

Advokat Cristiano Rossi er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Beskikkelsen omfatter møderet alle domstole i Danmark, herunder møderet for Højesteret.

Advokat Cristiano Rossi er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Københavns Advokatforening.

Sprog: Dansk/Skandinavisk, Italiensk og Engelsk.

Cristiano Rossi beskæftiger sig hovedsageligt med:

Din tryghed

Advokat Cristiano Rossi har tegnet ansvarsforsikring og advokatgaranti i HDI-Gerling Forsikring i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken forsikring dækker al advokatvirksomhed, der udøves af advokat Cristiano Rossi.

Klientbankkonti, der er underlagt de særlige regler for advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, er oprettet hos AL-Bank.

Indbetalte beløb er omfattet af Lov om indskyder- og investorgarantiordning, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte klient er omfattet af en dækning på maksimum 100.000 Euro inkl. de midler, som klienten måtte have indestående i det samme pengeinstitut ud over indeståendet på klientkontoen. Der henvises endvidere til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, som også indeholder oplysninger om klageadgang og de særlige regler, der gælder for advokaters virke.

Udmærkelser

Tildelt ordensdekoration af den italienske stat som Cavaliere for sit arbejde for italienske klienter.

GDPR

Klik her for information om hvidvask og om GDPR

Kontakt os

Ordrupvej 78C
DK 2920 Charlottenlund
Tlf: (+45) 45 93 93 45
E-mail: advokat@rossi.dk
Åbningstider: 9:00 – 16:00

CVR.: DK 16 52 22 79.

Partner

PEDERSOLI Studio Legale
Via Monte di Pietà, 1
20121 Milano
 
Avv.Andrea Faoro
Avv.Alessandro Marena